REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest:  

 

OPEN-SHOP Damian Gąsiorowski z siedzibą w Krakowie przy ul. Bronowickiej 58

działający pod marką Fabryka Zabawek

NIP: 677-203-30-08

REGON: 356537158

tel. 787-011-110

adres email: sklep@fabrykazabawek.eu

 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) pocztą email na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty email lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep.

5. W przypadku ofert promocyjnych w celu zapewnienia dostępności dla wszystkich klientów istnieje możliwość zakupu ograniczonej ilości sztuk danego produktu (przeważnie 1 szt.). Zamówienia zawierające większą ilość danego produktu będą anulowane i nie będą realizowane. Różne promocje nie łączą się.

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze 07 1140 2004 0000 3502 7163 5882

b) karta płatnicza lub kredytowa - dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

c) ePrzelew 

Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez mBank S.A.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż  kartą płatnicza, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Czas realizacji podany na stronie sklepu może się wydłużyć do 72h w przypadku okresów świątecznych, dnia dziecka oraz innych okresów o zwiększonej ilości zamówień

4 Dostępne są następujące formy dostawy:

  • Paczkomaty
  • Kurier DPD 
  • Kurier INPOST
  • Odbiór osobisty w naszych sklepach stacjonarnych

 

§5

Reklamacje

 

1. Do składanej reklamacji prosimy o dołączenie dowodu zakupu otrzymanego przy odbiorze zamówienia (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien dostarczyć do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty odesłania ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

  • wymiany towaru na nowy;
  • naprawy towaru;
  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna

Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie.

 7. Kontakt  w przypadku reklamacji: biuro@open-shop.pl, tel: 787-011-110

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. „Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia od pobrania TUTAJ

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 14 dni od otrzymania towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. W przypadku odstąpienia od umowy paczkę należy odesłać na adres naszego magazynu: OPEN-SHOP, ul. Krakowska 62 32-083 Balice

§7

Ochrona prywatności

 

1. “ Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że podane dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Podmiot przetwarzający dane: Damian Gąsiorowski OPEN-SHOP, ul. Bronowicka 58 30-091 Kraków, NIP: 6772033008. Kontakt w sprawie danych osobowych: biuro@open-shop.pl

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Ta strona używa cookies, żeby zbierać statystyki i poznać Twoje preferencje.